วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวสุณิสา   จะเซิน  
ชื่อเล่น เหมียว
สาขา การประถมศึกษา หมู่ที่ 2
รหัสนักศึกษา 544188080